Ważny wybór OFE czy ZUS

Do końca lipca zostało coraz mniej czasu. A właśnie do tego terminu można składać w ZUS-ie oświadczenia, dotyczące odprowadzania części składki do OFE.

Przypominamy, że oświadczenia składać można:

 • osobiście, w każdej placówce ZUS,
 • pocztą (wzór oświadczenia dostępny na stronach ZUS),
 • przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

Wyboru można dokonać do 31 lipca 2014. Kolejną możliwość dokonania wyboru będziemy mieli dopiero w 2016 roku.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Terminy podatkowe w Czerwcu 2014

09
poniedziałek

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za poprzedni miesiąc

16
poniedziałek

termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie papierowej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

 20
piątek

 • należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 • ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 • to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu,
 • podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,

 25
środa

 • termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 • termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie elektronicznej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Inne