Kwota brutto:
Skladka emerytalna (9,76%):
Skladka rentowa (1,50%):
Skladka chorobowa (2,45%):
Suma skladek ZUS:
Podstawa wymiaru skladki zdrowotnej:
Koszty uzyskania:
Podstawa opodatkowania:
Naliczony Podatek (18%):
Skladka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):
Ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (7,75%):
Podatek do zaplacenia:
Kwota netto (do wyplaty):