Terminy podatkowe w Lipcu 2014

07
poniedziałek
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za poprzedni miesiąc
15
wtorek
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie papierowej)
– za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
– II kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,

 

 21
poniedziałek
 • należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 • ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 • to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu,
 • podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 25
piątek
 • termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 • ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K (za II kwartał br.),
 • termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie elektronicznej)
  – za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.
  – II kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Ważny wybór OFE czy ZUS

Do końca lipca zostało coraz mniej czasu. A właśnie do tego terminu można składać w ZUS-ie oświadczenia, dotyczące odprowadzania części składki do OFE.

Przypominamy, że oświadczenia składać można:

 • osobiście, w każdej placówce ZUS,
 • pocztą (wzór oświadczenia dostępny na stronach ZUS),
 • przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

Wyboru można dokonać do 31 lipca 2014. Kolejną możliwość dokonania wyboru będziemy mieli dopiero w 2016 roku.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Terminy podatkowe w Czerwcu 2014

09
poniedziałek

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za poprzedni miesiąc

16
poniedziałek

termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie papierowej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

 20
piątek

 • należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 • ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 • to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu,
 • podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,

 25
środa

 • termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 • termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie elektronicznej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Życzenia Świąteczne

zyczenia swiateczneRadosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym 2014 roku
naszym klientom oraz ich rodziną
życzą pracownicy wraz z właścicielem Kancelarii Finansowo-Podatkowej

Zaszufladkowano do kategorii Inne

PESEL zastępuje NIP jako identyfikator ubezpieczonego

NIP wychodzi z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem płatnik składek.
Od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dokumentach ubezpieczeniowych (np. ZUS ZUA) w bloku danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej należy podawać jako numer identyfikacyjny numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r., nie powinien być używany numer NIP jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych jako członkowie rodziny. Numer NIP osoby ubezpieczonej nie musi być także podawany w drukach zwolnień lekarskich – ZUS ZLA (ale dotyczy to tylko numeru NIP osoby ubezpieczonej, nie dotyczy natomiast numeru NIP płatnika, czyli pracodawcy, który to numer nadal musi być wpisywany w ZUS ZLA).

Numer NIP nadal obowiązuje jako identyfikator płatników składek.

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP

Każdy podatnik musi posiadać swój Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Numer Identyfikacji Podatkowej nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego i służy do ewidencji podatników i płatników. Aby go uzyskać, musisz złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na specjalnym formularzu.
Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami ma zastosowanie tzw. zintegrowany wniosek CEIDG-1
tj. wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji.
Dla pozostałych podatników, niebędących osobami fizycznymi ma zastosowanie formularz NIP-2, który w odniesieniu do podmiotów
podlegających wpisowi do KRS winien być złożony wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców w sądzie rejestrowym.
Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych podatków, bez względu na wybraną
formę opodatkowania, liczbę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
Nadanie numeru identyfikacji podatkowej nie podlega opłacie.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących m.in. nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania, miejsc wykonywania działalności
gospodarczej itp., masz obowiązek dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Poprawiona wersja strony

Witamy na poprawionych stronach naszej kancelarji. W tym miejscu będziemy umieszczać informacje dla naszych klientów. Przypomnienia o ważnych terminach i zmianach. Proponujemy zaglądać na tą strone od czasu do czasu.

Pozdrawiamy

pracownicy kancelarii

Zaszufladkowano do kategorii Inne