Zmiany w OFE

1 kwietnia 2014 r. otwarte zostało po raz pierwszy tak zwane okienko transferowe. Do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce by cała jego składka emerytalna kierowana była do ZUS czy też woli, by jej część odprowadzana była nadal do wybranego OFE.

Kolejne „okienka”, począwszy od 2016 r., otwierane będą co 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca. Będzie można wówczas zmienić decyzję i złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.

Chcą Państwo nadal odprowadzać składki do OFE?
Jeżeli życzą sobie Państwo, aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, powinni Państwo dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych”.

Gdzie można znaleźć oświadczenie i inne informacje?
Oświadczenie oraz obie informacje wymienione w tytule tego oświadczenia są udostępniane:
– w placówkach ZUS oraz na pue.zus.pl i www.zus.pl/reformaOFE,
– na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego,
– zapraszamy też do naszej kancelarii pomożemy państwu wypełnić ten dokument.