Darmowy podpis elektroniczny czyli profil zaufany w e-PUAP-ie

Przypominamy o Profilu Zaufanym ePUAP. To darmowe narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Profil identyfikuje i opisuje osobę, która korzysta z konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.
Profil Zaufany ePUAP spełnia funkcje podpisu elektronicznego. Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz pocztą elektroniczną można załatwiać sprawy administracyjne za pośrednictwem internetu.

Aby założyć Profil Zaufany ePUAP należy najpierw utworzyć konto oraz wygenerować wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z dowolnie wybranych urzędów administracji publicznej (wojewoda, zakład ubezpieczeń społecznych, konsul, naczelnik urzędu skarbowego).
W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe. Urzędnik po podaniu przez obywatela nazwy użytkownika (login) porówna dane wprowadzone do systemu z danymi przedstawionymi przez obywatela oraz z rejestrem PESEL i potwierdzi je na podstawie dokumentu tożsamości. Po uwiarygodnieniu danych obywatel może posługiwać się Profilem Zaufanym ePUAP w kontaktach z administracją.

Portal e-PUAP znajduję się pod adresem http://www.epuap.gov.pl/