Terminy podatkowe w Lipcu 2014

07
poniedziałek
wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za poprzedni miesiąc
15
wtorek
termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie papierowej)
– za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,
– II kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych, a składających informację w formie papierowej,

 

 21
poniedziałek
 • należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 • ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 • to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu,
 • podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 25
piątek
 • termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 • ostatni dzień na wpłatę podatku oraz złożenie deklaracji kwartalnej VAT-7K (za II kwartał br.),
 • termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie elektronicznej)
  – za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.
  – II kwartał br. przez pozostałych podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – informacja w formie elektronicznej.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Ważny wybór OFE czy ZUS

Do końca lipca zostało coraz mniej czasu. A właśnie do tego terminu można składać w ZUS-ie oświadczenia, dotyczące odprowadzania części składki do OFE.

Przypominamy, że oświadczenia składać można:

 • osobiście, w każdej placówce ZUS,
 • pocztą (wzór oświadczenia dostępny na stronach ZUS),
 • przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

Wyboru można dokonać do 31 lipca 2014. Kolejną możliwość dokonania wyboru będziemy mieli dopiero w 2016 roku.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Terminy podatkowe w Czerwcu 2014

09
poniedziałek

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za poprzedni miesiąc

16
poniedziałek

termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie papierowej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

 20
piątek

 • należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 • ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 • to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu,
 • podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,

 25
środa

 • termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 • termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie elektronicznej) za poprzedni miesiąc, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Inne

Sprawdź swój zwrot nadpłaconego podatku

Na serwerze internetowym Izby Skarbowej we Wrocławiu została właśnie uruchomiona strona która umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego PIT za rok 2013.

Strona zawiera dane ze wszystkich dolnośląskich urzędów skarbowych i dotyczy zwrotów podatku dochodowego od osób fizycznych wykazanych na zeznaniach:

 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39,
 • PIT-40.

Aby sprawdzić stan realizacji zwrotu wystarczy wejść na stronę http://zwroty.is.wroc.pl/.

 

 

Darmowy podpis elektroniczny czyli profil zaufany w e-PUAP-ie

Przypominamy o Profilu Zaufanym ePUAP. To darmowe narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Profil identyfikuje i opisuje osobę, która korzysta z konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.
Profil Zaufany ePUAP spełnia funkcje podpisu elektronicznego. Posługując się nazwą użytkownika (login), hasłem oraz pocztą elektroniczną można załatwiać sprawy administracyjne za pośrednictwem internetu.

Aby założyć Profil Zaufany ePUAP należy najpierw utworzyć konto oraz wygenerować wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w jednym z dowolnie wybranych urzędów administracji publicznej (wojewoda, zakład ubezpieczeń społecznych, konsul, naczelnik urzędu skarbowego).
W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe. Urzędnik po podaniu przez obywatela nazwy użytkownika (login) porówna dane wprowadzone do systemu z danymi przedstawionymi przez obywatela oraz z rejestrem PESEL i potwierdzi je na podstawie dokumentu tożsamości. Po uwiarygodnieniu danych obywatel może posługiwać się Profilem Zaufanym ePUAP w kontaktach z administracją.

Portal e-PUAP znajduję się pod adresem http://www.epuap.gov.pl/

Terminy podatkowe w maju 2014

07
środa

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej – należność za poprzedni miesiąc

15
czwartek

termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie papierowej) za luty, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł,

 20
wtorek

 • należy wpłacić pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych ze stosunku pracy,
 • ostatni dzień terminu na dokonanie wpłaty pobranej zaliczki od należności z tytułu osobiście wykonywanej działalności, m.in. z tytułu umów zlecenia i o dzieło – wypłaconych w poprzednim miesiącu,
 • to ostatni dzień na wpłacenie pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w poprzednim miesiącu,
 • podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują wpłaty za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) – prowadzące działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z najmu oraz dzierżawy – dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,
 • osoby (prawne i fizyczne) opłacające podatki dochodowe w formie uproszczonej dokonują wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc,

 26
poniedziałek

 • termin złożenia deklaracji VAT-7 za poprzedni miesiąc oraz wpłacenia podatku z niej wynikającego,
 • termin złożenia informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UE (w formie elektronicznej) za luty, przez podatników, dla których suma dostaw w bieżącym i poprzednich czterech kwartałach przekroczyła 250.000.- zł, a suma nabyć była większa niż 50.000.- zł.

 

 

Nadchodzące zmiany w podatku dochodowym i Ordynacji podatkowej

Opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach dochodowych oraz w Ordynacji podatkowej. Najistotniejsze postanowienia projektowanych zmian sprowadzają się do:
 • nałożenia obowiązku na biura rachunkowe do 100% rozliczania się z urzędami skarbowymi w formie elektronicznej,
 • zobowiązania podmiotów nie korzystających z biur do rozliczania się z urzędem skarbowym elektronicznie, jeśli zatrudniają więcej niż pięciu pracowników,
 • w przypadku w/w grup podmiotów uznania deklaracji papierowych za niezłożone, jeśli zostaną przekazane w tej formie – o konsekwencjach nie musze wspominać.
Projektowane zmiany mają być uchwalone jeszcze w tym półroczu i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. również w zakresie rozliczenia roku 2014.

Zmiany w OFE

1 kwietnia 2014 r. otwarte zostało po raz pierwszy tak zwane okienko transferowe. Do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce by cała jego składka emerytalna kierowana była do ZUS czy też woli, by jej część odprowadzana była nadal do wybranego OFE.

Kolejne „okienka”, począwszy od 2016 r., otwierane będą co 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca. Będzie można wówczas zmienić decyzję i złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.

Chcą Państwo nadal odprowadzać składki do OFE?
Jeżeli życzą sobie Państwo, aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, powinni Państwo dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych”.

Gdzie można znaleźć oświadczenie i inne informacje?
Oświadczenie oraz obie informacje wymienione w tytule tego oświadczenia są udostępniane:
– w placówkach ZUS oraz na pue.zus.pl i www.zus.pl/reformaOFE,
– na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego,
– zapraszamy też do naszej kancelarii pomożemy państwu wypełnić ten dokument.

 

 

Życzenia Świąteczne

zyczenia swiateczneRadosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym 2014 roku
naszym klientom oraz ich rodziną
życzą pracownicy wraz z właścicielem Kancelarii Finansowo-Podatkowej

Zaszufladkowano do kategorii Inne

PESEL zastępuje NIP jako identyfikator ubezpieczonego

NIP wychodzi z użytku jako identyfikator osoby ubezpieczonej w ZUS. Pozostaje natomiast podstawowym identyfikatorem płatnik składek.
Od 1 września 2011 r. uległ zmianie zakres danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, podawany w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dokumentach ubezpieczeniowych (np. ZUS ZUA) w bloku danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej należy podawać jako numer identyfikacyjny numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Zatem w dokumentach ubezpieczeniowych składanych od 1 września 2011 r., nie powinien być używany numer NIP jako numer identyfikacyjny osoby ubezpieczonej ani osób zgłaszanych jako członkowie rodziny. Numer NIP osoby ubezpieczonej nie musi być także podawany w drukach zwolnień lekarskich – ZUS ZLA (ale dotyczy to tylko numeru NIP osoby ubezpieczonej, nie dotyczy natomiast numeru NIP płatnika, czyli pracodawcy, który to numer nadal musi być wpisywany w ZUS ZLA).

Numer NIP nadal obowiązuje jako identyfikator płatników składek.

Zaszufladkowano do kategorii Inne