Kontakt

Siedziba:
Kancelaria Finansowo-Podatkowa Ewa Piórek
ul. Łużycka 74
59-900 Zgorzelec
kancelaria@kfp.zgc.pl

Biuro Zgorzelec:
Kancelaria Finansowo-Podatkowa Ewa Piórek
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14F
59-900 Zgorzelec
zgorzelec@kfp.zgc.pl
tel. 757 739 276
tel. 757 739 277
GSM. 502 947 602

Biuro Wrocław:
Kancelaria Finansowo-Podatkowa Ewa Piórek
ul. Czarnieckiego 1 pok. 13
53-650 Wrocław
wroclaw@kfp.zgc.pl
tel. 717 501 880
GSM. 604 540 104

Ośrodek szkoleniowy:
Kancelaria Finansowo-Podatkowa Ewa Piórek
Rothenburger Str. 59
02923 Horka