Nadchodzące zmiany w podatku dochodowym i Ordynacji podatkowej

Opublikowany został projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach dochodowych oraz w Ordynacji podatkowej. Najistotniejsze postanowienia projektowanych zmian sprowadzają się do:
  • nałożenia obowiązku na biura rachunkowe do 100% rozliczania się z urzędami skarbowymi w formie elektronicznej,
  • zobowiązania podmiotów nie korzystających z biur do rozliczania się z urzędem skarbowym elektronicznie, jeśli zatrudniają więcej niż pięciu pracowników,
  • w przypadku w/w grup podmiotów uznania deklaracji papierowych za niezłożone, jeśli zostaną przekazane w tej formie – o konsekwencjach nie musze wspominać.
Projektowane zmiany mają być uchwalone jeszcze w tym półroczu i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. również w zakresie rozliczenia roku 2014.