Sprawdź swój zwrot nadpłaconego podatku

Na serwerze internetowym Izby Skarbowej we Wrocławiu została właśnie uruchomiona strona która umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego PIT za rok 2013.

Strona zawiera dane ze wszystkich dolnośląskich urzędów skarbowych i dotyczy zwrotów podatku dochodowego od osób fizycznych wykazanych na zeznaniach:

  • PIT-28,
  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39,
  • PIT-40.

Aby sprawdzić stan realizacji zwrotu wystarczy wejść na stronę http://zwroty.is.wroc.pl/.